Bli med i Styret!

Posted on April 20, 2017

Vil du være med og drive en av Norges beste konsertscener? 3. mai skal Hulens representantskap velge nye medlemmer til Hulens styre, og du kan være med og bygge videre på våre snart 50 år lange tradisjoner med gode konsertopplevelser.

Styret på Hulen består av totalt ti personer og fungerer samlet som en daglig leder-stilling som arbeider med å ivareta den daglige driften av Hulen. Som styremedlem jobber du tett sammen med resten av styret for å skape fantastiske konsertopplevelser, drifte baren, skape et trygt miljø for gjestene med dyktig vertskap og bidra til at fremadstormende band får fotfeste i musikkbransjen via Hulens scene, som opp gjennom årene har opparbeidet seg legendestatus. Styret på Hulen står også for organisering av frivillige, rekruttering, internfester, vaktlister, økonomistyring og mye mer.

Gjennom arbeidet ditt får du virkelig testet og utviklet dine egenskaper innen personalansvar, økonomistyring, samarbeid og lederegenskaper. Det ligger hardt arbeid bak de mange minneverdige konsertopplevelsene og klubbkveldene som arrangeres. Slikt arbeid er også det som kan gi deg muligheten til å kapre drømmejobben senere i livet. Hulen har fostret mange dyktige personer innen kulturlivet, politikken og næringslivet.

Stillingene gjelder for ett år. Det å sitte i styret på Hulen er tidkrevende arbeid, men det er også utrolig givende, lærerikt og en veldig god erfaring å ta med seg videre i arbeidslivet. I tillegg er det en ypperlig måte å bruke ditt engasjement for Hulen i enda større grad. Bruk den nærmeste tiden til å tenke over om du kunne tenke deg å stille til en av stillingene, og ikke nøl med å ta kontakt med oss i valgkomiteen dersom du lurer på noe angående stillingene eller valget. Vår kontaktinfo finner du nederst.

Ønskede egenskaper:
Genuin interesse for å skape en bedre hverdag for frivillige og gjester på Hulen.
Evne til å prioritere arbeidsoppgaver og fordele dem jevnt og rettferdig med andre.
Musikkinteresse. Styret skal sammen med bookinggruppen forme Hulens musikalske program.
Evnen til å diskutere sammen, ha egne meninger om saker, men stå bak avgjørelser som styret tar.

Du trenger ikke tidligere styreerfaring eller å ha vært frivillig på Hulen for å stille til styret.

Valget på Hulen fungerer slik at man stiller til valg på en eller flere stillinger, blir intervjuet av en valgkomité bestående av tre personer og deretter skal Representantskapet på Hulen velge inn personer til de ulike stillingene som til sammen utgjør styret. Det er viktig å påpeke at styret jobber sammen om oppgavene, men de ulike stillingene har særskilt ansvar for sine områder. Under finner du en kort beskrivelse av stillingene som går på valg.

Leder

Leder er styrets overhode og Hulens ansikt utad. Han/hun er ordstyrer på Hulens styremøter og skal ha en kontinuerlig oversikt over Hulens drift, både eksternt og internt. Leder skal representere Hulen på eksterne møter, samlinger i musikkmiljøet og bransjetreff.

Frivilligansvarlig
Et godt og positivt internmiljø blant frivillige kommer ikke av seg selv. Frivilligansvarlig skal sammen med resten av styret rekruttere frivillige slik at vi har nok folk til å drive Hulen og skape et forrykende bra internmiljø som gjør at folk begynner å jobbe på Hulen og ikke slutter før de er ferdig med master og vel så det. Dette krever organisering, pågangsmot og ikke minst gode mellommenneskelige egenskaper.

Økonomiansvarlig
Styret er ansvarlig for en økonomi med rundt 5 millioner kr i årlig omsetning. Økonomiansvarlig jobber med å holde god oversikt over økonomien med månedsoversikter, regnskap, følge budsjetter, betale regninger og holde kontakt med regnskapsfører og revisor. Dette er en utrolig viktig stilling med fokus på en riktig kombinasjon av satsningsområder og kostnadskontroll. Økonomiansvarlig har personalansvar for HA-gruppen, som har ansvaret på hvert kveldsarrangement og fører dagsoppgjør.

Baransvarlig
Baransvarlig jobber for å drifte byens beste bar, med byens blideste bartendere og byens ferskeste øl. Dette krever en god serviceinnstilling blant de frivillige, godt arbeidsmiljø og nok øl av de hippeste øltypene i kjøleskapet. Oppgavene består i å lære opp de frivillige, bestille varer og komponere en velsmakende meny.

Eksternansvarlig
Frivillig kulturliv er avhengig av støtte gjennom statlige, kommunale og private midler, og eksternansvarlig jobber med søknader og oppfølging av eksterne ressurser for at Hulen skal kunne jobbe med å skape unike kulturopplevelser. Gjennom søknadene til midler må eksternansvarlig med brennende engasjement og en dyktig penn overbevise om at Hulen trenger penger for å drive kultur. Eksternansvarlig må også sammen med økonomiansvarlig lage budsjetter til søknadene for å vise hvordan Hulen planlegger å bruke pengene.

Kandidater bes melde sitt kandidatur til valgkomiteen på valg@hulen.no fortløpende, senest onsdag 26 april.

For spørsmål om stillingene eller valget ta kontakt med:

Kaja Ely Aarskog
tlf: 930 82 528
e-post: kajaeaa@gmail.com

Eirik Wiersholm Gjære
tlf: 905 22 579
e-post: gjaere@icloud.com

Christoffer Lorenzen
tlf: 402 92 068
e-post: christofferal@gmail.com