Hulen søker nye styremedlemmer!

Posted on March 21, 2018

Onsdag 23. mai skal det holdes valg av ny økonomiansvarlig og prosjektleder på Hulen. Som økonomiansvarlig eller prosjektleder er du en del av styret ved Stiftelsen Hulen, og har sammen med de andre styremedlemmene det overordnede ansvaret for Hulens drift. I 2019 fyller Hulen 50 år, og som styremedlem vil du få anledning til å arbeide tett opp mot jubileet.

Gjennom styrevervet får du testet og utviklet dine egenskaper innen personalansvar, økonomistyring, samarbeid og lederegenskaper. Et styreverv på Hulen er en verdifull erfaring som kan benyttes både i kulturlivet, politikken og næringslivet ellers. Vervene er frivillige og går over et år.

Ønskede egenskaper:
- En genuin interesse for å skape et godt miljø på Hulen for frivillige og gjester
- Evnen til å prioritere arbeidsoppgaver, og fordele dem jevnt og rettferdig med undergruppen(e)
- Interesse for musikk
- Viljen til å samarbeide
- Evnen til å diskutere med resten av styret, ha egne meninger om saker, men stå bak avgjørelser som styret tar i fellesskap.


Prosjektleder

Vi søker deg som er kreativ, selvstendig og har god samarbeidsevne. Dersom du interesserer deg for kulturliv, musikk eller utforming av bar- og konsertlokale er dette jobben for deg. Som prosjektleder har du stor frihet til å iverksette og utvikle ulike prosjekter, og du har dermed mulighet til å komponere mye av din egen stilling. Samtidig har du ansvar for interiør- og vedlikeholdsgruppen, og påser blant annet at månedlige dugnader blir gjennomført. I tillegg vil du få ansvar for at Hulens HMS-plan følger gjeldende lover og reglement. Gjennom stillingen opparbeider du deg relevant erfaring innen ledelse, personalansvar og HMS-arbeid. Stillingen byr på stor frihet, og påvirkes i høy grad av personen som fyller den.

Økonomiansvarlig

Hulen har en omsetning på rundt 5 millioner kr i året. Økonomiansvarlig skal i samarbeid med forretningsfører, til enhver tid ha god oversikt over Hulens økonomi med månedsoversikter, regnskap, budsjetter og betaling av regninger. Som økonomiansvarlig skal du også holde kontakt med regnskapsfører og revisor. Du vil i tillegg få personalansvar for Hulens HA-gruppe, dette er den gruppen som har hovedansvaret på hvert kveldsarrangement og som fører dagsoppgjør. Gjennom stillingen vil du få erfaring med å utvikle en langsiktig økonomisk strategi, god innsikt i norsk regnskapspraksis, samt opparbeidet deg erfaring innen ledelse og personalansvar.


Kandidater bes melde sitt kandidatur til valgkomiteen på valg@hulen.no fortløpende, senest fredag 18.mai. Valget vil finne sted på Hulen onsdag 23.mai.

Har du spørsmål vedrørende stillingene eller valget generelt?

Ta kontakt med:

Ragnhild Friis Tveit
Tlf: 454 731 73
e-post: ragnhild.tveit@gmail.com

Kaja Ely Aarskog
tlf: 930 82 528
e-post: kajaeaa@gmail.com

Bettine Hermansen
Tlf: 994 28 250
e-post: bettine91@hotmail.com