Hulen søker nye styremedlemmer!

Posted on March 21, 2018


Ønsker DU å bidra til å drive en av Norges mest unike konsertscener?

Mandag 16. april er det igjen tid for valg av nye styremedlemmer. Som styremedlem vil du bidra til å skape fantastiske konsertopplevelser. Ikke minst vil du få være med å planlegge det kommende 50-årsjubileet til Hulen.

I dag består styret av ni personer som sammen har ansvar for driften av Hulen. Gjennom styrevervet får du testet og utviklet dine egenskaper innen personalansvar, økonomistyring, samarbeid og lederegenskaper, og du får verdifull erfaring som kan brukes både i kulturlivet, politikken og næringslivet ellers. Stillingene velges for ett år om gangen.

Ønskede egenskaper i de ulike stillingene:
- En genuin interesse for å skape et godt miljø på Hulen både for de frivillige samt gjester
- Evne til å kunne prioritere arbeidsoppgave og mengde, og fordele dem jevnt og rettferdig med undergruppen(e)
- Interesse for musikk
- God samarbeidsevne
- Evnen til å diskutere sammen, ha egne meninger om saker, men stå bak avgjørelser som styret tar i felleskap.

Denne våren er disse stillingene til valg:

Leder

Som leder av Hulen er din oppgave å være Hulens ansikt utad. Samtidig skal en leder, sammen med nestleder, sørge for den overordnede driften av Hulen. En annen viktig oppgave for lederen av Hulen er å påse at samarbeidet innad i styret fungerer godt, og at styremedlemmene gjør sine oppgaver innenfor sine ansvarsområder. Det å være leder krever derfor gode lederegenskaper, som rettferdighetssans og forståelse.


Eksternansvarlig

Frivillig kulturliv er avhengig av støtte i form av statlige, kommunale og private midler. Som eksternansvarlig har du i oppgave å søke om midler til drift og vedlikehold av Hulen. Du må være glad i å skrive, og vise forståelse for rapportskriving og regnskap, men opplæring vil selvsagt bli gitt. Du må være flink til å overholde frister.


Frivilligansvarlig

Som frivilligansvarlig er dine oppgaver å ta vare på de interne på Hulen. En av dine oppgaver er å sørge for at det interne miljøet på Hulen er godt. Som frivilligansvarlig er du gjerne den første personen de nye interne er i kontakt med, og du bør derfor være utadvendt og glad i å treffe nye mennesker. Sammen med rekrutteringen er en av dine ansvarsområder er å stå for organiseringen av interne arrangementer som Hulebord og 17. mai-feiring.


Økonomiansvarlig

Kostnadene for å drive Hulen er store, og det er din oppgave som økonomiansvarlig å at blant holde orden på Hulens økonomi. Det er derfor en forutsetning for god forståelse og interesse innenfor økonomi. Samtidig har du ansvaret for Hulens hovedansvarlige, og din oppgave er derfor også å være en god leder for dem og sørge for god opplæring.


Prosjektansvarlig

Er administrativt ansvarlig for Hulens fysiske ve og vel, herunder teknisk drift og vedlikehold av bomberommet vårt. Prosjektansvarlig har også ansvar for utleie og samarbeidsprosjekter mellom Hulen og eksterne arrangører.


Kandidater bes melde sitt kandidatur til valgkomiteen på valg@hulen.no fortløpende, senest søndag 15. april.

Har du noen spørsmål om noen av stillingene eller valget generelt?

Ta kontakt med:
Ragnhild Friis Tveit
Tlf: 454 731 73
e-post: ragnhild.tveit@gmail.com

Kaja Ely Aarskog
tlf: 930 82 528
e-post: kajaeaa@gmail.com

Bettine Hermansen
Tlf: 994 28 250
e-post: bettine91@hotmail.com