Hulen søker ny leder!

Posted on November 04, 2019

Vil du være med å drive en av Norges beste konsertscener? Det er valg på stillinger i styret på Hulen og du kan være med på å bygge videre på våre 50 år lange tradisjoner med gode konsertopplevelser. Å sitte i styret på Hulen er ikke bare å bestemme hvem som skal spille der, styret har sammen ansvaret for den daglige driften på Hulen, dette innebærer organisering av frivillige med rekruttering, internfester, vaktlister og alt imellom, bardrift, økonomistyring og mye mer.

I styret på Hulen jobber du tett sammen med resten av styret for å skape fete konsertopplevelser, drive effektiv bardrift, skape trygghet for gjestene gjennom godt vertskap og være et springbrett for fremadstormende band på vår smått legendariske scene. Gjennom arbeidet ditt får du virkelig testet og utviklet dine egenskaper innen personalansvar, økonomistyring, samarbeid, lederegenskaper og å strukturere din hverdag. Følelsen av å ha et fullsatt konsertlokale med et band som gir deg gåsehud under konserten er endeløst deilig, det ligger hardt arbeid bak i alle ledd for å oppnå dette. Slikt arbeid er også det som kan gi deg mulighet til drømmejobben senere i livet, Hulen har fostret mange dyktige personer innen kulturlivet, politikken og næringslivet.


Ønskede egenskaper:
- Genuin interesse for å skape en bedre hverdag for frivillige og gjester på Hulen.
- Evne til å prioritere arbeidsoppgaver og fordele dem jevnt og rettferdig med andre.
- Musikkinteresse, styret skal sammen med bookinggruppen forme Hulens musikalske program.
- Evnen til å diskutere sammen, ha egne meninger om saker, men stå bak avgjørelser som styret tar.

Du trenger ikke tidligere styreerfaring eller å ha vært frivillig på Hulen for å stille til styret. Valget på Hulen fungerer slik at man stiller til valg på en eller flere stillinger, blir intervjuet av en valgkomitè bestående av tre personer og deretter skal Representantskapet på Hulen velge inn personer til de ulike stillingene som til sammen utgjør styret. Det er viktig å påpeke at styret jobber sammen om oppgavene, men de ulike stillingene har særskilt ansvar for sine områder. Under finner du en kort beskrivelse av hver stilling som er til valg ved dette valget.

Leder:
Leder er styrets overhode og Hulens ansikt utad. Han/hun er ordstyrer på Hulens styremøter og skal ha en kontinuerlig oversikt over Hulens drift, både eksternt og internt. Leder skal representere Hulen på eksterne møter, samlinger i musikkmiljøet og bransjetreff.