åpen-hule

Åpen Hule: Infomøte med pizza!


  • 23 jan.
  • CC: ,-
  • Konsertstart: 18:00
  • Dør: 18:00
Kun dørsalg

// ENGLISH BELOW //
Hulen ønsker velkommen til alle nye og gamle studenter i Bergen og inviterer til Åpen Hule 23.01!

Som ny student i Bergen kan det være vanskelig å orientere seg i mylderet av verv og muligheter som studentbyen Bergen har å tilby. Fortvil ei, Hulen tar alle nye og gamle studenter i mot med åpne armer og tilbyr et frivillig verv innenfor en mangfold av ulike stillinger!

Er du en født bartender? Eller kanskje du har en indre groupie i magen som ønsker å beverte kjente og kjære artister og band?
Mulig du ikke helt vet hva du ville vært flink som? Hulen i Bergen tilbyr et frivillig verv uten sidestykke, og har snart 50 (!) år med god arrangementsavvikling, kompetanse, festligheter og et godt sosialt miljø, som grunnsten!

VEL møtt på Åpen Hule for å finne ut mer om hva DU kan jobbe som ved Nord-Europas eldste rockeklubb!

Program for kvelden:
18:15: Frivilligansvarlig presenterer Hulen og dine muligheter hos oss
18:30: Spørrehalvtimen!
19:00: Vors med våre frivillige!
21:00 Semesteret's første internfest!

// ENGLISH //
Hulen welcomes all new and old students in Bergen and invite you to Open Hule 23.01!

It can be difficult as a new student to get to know and choose which student organization that the city of Bergen provides us with. But do not despair, Hulen greets all new and old students and offer voluntary office with a diversity of positions!


Are you born to be a bartender? Or perhaps you have a groupie in your tummy that would love to host the artists and bands that play at Hulen? Or perhaps you don't quite know that you would like to work as? Hulen in Bergen offer volunteer positions unparalleled, and soon have 50 (!) years of good arrangement liquidation, competance, festivities and a good social environment, as a foundation!

WELCOME to Open Hule, a place where YOU can find out more about what Northen-Europes oldest rock club has to offer you!

Program:
06:15 PM: Head of volunteers wishes you welcome, presents Hulen and what we have to offer
06:30 PM: Half hour of your questions!
07:00 PM: Pre-parties with our volunteers
09:00 PM: This semester's first intern party!